Om brobyggarna

Vad är brobyggarna för någonting?

Brobyggarna är ett nätverk som utbildar och föreläser om psykisk ohälsa utifrån egenupplevd erfarenhet och kunskap. På den här sidan kan du läsa på lite fakta om brobyggarna, vad vi vill och vad våra visioner är. Vi på Brobyggarna erbjuder föreläsningar och har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller är närstående. Brobyggarnas övergripande syfte är att sprida kunskap och erfarenheter om psykisk ohälsa utifrån egenupplevda situationer. Kunskap kan minska rädslan och därmed fördomar och stigmatisering kring psykisk ohälsa.

Modellen bygger på två varianter nämligen att ge utbildning och/eller föreläsning. Båda alternativen syftar till ett ömsesidigt lärande för alla närvarande. Brobyggarna arbetar alltid två och två där en är mer aktiv som föreläsare vid tillfället och den andra är mer sidekick, stöd åt sin medarbetare. Exempel på uppgifter för sidekick kan vara att ta ansvar för tiden, bensträckare, frågestund eller att rycka in om det behövs. Likaså svara på eventuella frågor utifrån sin egen situation.

Utbildning

Utbildning innebär att två brobyggare kommer till beställande enhet två, tre eller fyra tillfällen a´ två timmar per gång. Egna berättelser delges och varvas med lämpliga värderings – och gruppstärkningsövningar. Gruppen är densamma vid alla tillfällena för att gynna processen som uppstår. Förändringsmål upprättas under utbildningens gång. Lämpligt antal på grupp är cirka 10 personer.

Föreläsning

Föreläsning innebär att beställande enhet träffar två brobyggare vid ett tillfälle. Då erbjuds en berättelse med möjlighet till reflektionsstund. Här finns inget begränsande antal personer per grupp.

Visioner – Vad vill vi?

En önskan är att alla som vill/kan/behöver ska få möjlighet att lyssna på Brobyggarna. Detta är ett fantastiskt komplement till kunskap vid sidan av teoretisk både på jobbet och i livet.
En annan vision är att medarbetare i Brobyggarna ges möjlighet till anställning ”side-by-side” med personer som har teoretiska kunskaper.

Utifrån projektmedverkarnas sätt att se det skulle vi uppnå en högre nivå på den vård och det stöd som vi ger till personer som har utmaningar med sin psykiska hälsa. Detta gäller först och främst de fyra stora arenorna, arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och landsting men även andra arbetsplatser skulle utföra ett bättre och mer mångfasetterat jobb genom att anställa personer med andra erfarenheter än teoretiska.

Vi vill förmedla vårt koncept till alla intresserade! Professioner och samhället kan genom Brobyggarna få en annorlunda kunskap om psykisk ohälsa. Vi är övertygade om att detta är ett led i att eliminera fördomar och allt hemligt som finns kring psykisk ohälsa.

Brobyggarna når ut

Över tusen personer har lyssnat till Brobyggarna från startdatum fram tom 2014-03-31. Kommunerna i länet är representerade likaså landstinget. Andra myndigheter, såsom försäkringskassan och arbetsförmedlingen i länet, har i samverkan med ovanstående tagit del av Brobyggarkonceptet. Därutöver har projektet anlitats av universitet, stiftelser samt enstaka privata företag. Noteras bör att i stapeldiagram ”Föreläsningar i Kommunerna” har en föreläsning som hölls i Borgholms kommun fallit bort.

Vad säger folk som har lyssnat på Brobyggarna?

Vad har jag lärt mig?

Att inte förlora förmågan att lyssna & vara närvarande. Att inte vara för snabb i att tro att jag förstår så jag begränsar någons utrymme.

Att ofta kan det största stödet och vägen till att finnas till/hjälpa någon vara att ”bara” våga lyssna färdigt, att vara nyfiken.

Att man aldrig kan lyssna för mkt och våga känna in vad det är som personen försöker uttrycka. Att terapier måste få ta tid och att personen få ett lugn och trygghet för att kunna berätta.

Att våga ställa frågor, många frågor, känsliga frågor. Stanna kvar i mötet.

Hur viktigt det är att lyssna och verkligen låta folk komma till tals. Att det är möjligt att förlåta, att det måste vara skönt att kunna göra det.

Har varit berikande på alla sätt att få ta del av föreläsarens livserfarenheter. Påverkar min empatiska förmåga positivt bl. a. Utvecklar mig personligen så jag blir bättre i min yrkesroll.

Skulle du rekommendera Brobyggarna till andra?

Ja. Mycket bra förståelse för vad en människa kan behöva för att våga känna tillit till någon annan. Man får en inblick i patientens synvinkel o samtidigt träna dig på att lyssna utan att ”åtgärda”. Stödet/åtgärden är många gånger att endast lyssna.

JA. Att få delge sin historia och ha ett rum berett till att få göra det till någon som är beredd att lyssna är ett givande för alla samlade i rummet.

Absolut. Svårt att få in så mycket samlad livserfarenhet på 2 timmars tid på ett bättre sätt!

Ja, jag skulle nog säga att vi behöver bli påminda om varför vi gör vad vi gör.

Sammanfatta föreläsningen med 3 ord:

Det bästa jag lyssnat på under många år, arbetet i vården sen -68.

Intressant, känslosamt och nyttigt.

Gripande, sorgligt, hoppfullt.

En stark upplevelse.

Nyttigt i både jobbliv och privatliv.

Givande, professionellt, intressant.

Öppen, fängslande, ärlig.

Här har vi våra foldrar:
http://myfiles.brobyggarna.net/Bb-folder-A5.docx samt Närståendecirkeln http://myfiles.brobyggarna.net/narstaendecirkelfolder.pdf dela gärna med er av dessa till andra!

Hjälp oss gärna att sprida ordet om Brobyggarna, tack för ert stöd!

Du kan kontakta oss på 0480-44 87 19, eller mejla till eva.hansson[at]ltkalmar.se eller på Facebook

om oss om oss