Självmordstankar

Till dig som tänker på självmord

Berätta för någon

Självmordstankar förtjänar alltid att tas på stort allvar. Du ska inte behöva vara ensam om du mår så dåligt att du tänker på självmord som en utväg.

En bra början kan vara att berätta för någon som lyssnar och som kan hjälpa dig att se situationen ur andra synvinklar. Det kan vara en närstående, en vän eller någon annan som du har förtroende för.

Om du hellre vill prata med någon du inte känner kan det vara en bra idé att prata med någon i en telefonjour. Här finns någon som lyssnar och som kan ge råd och stöd i hur du ska komma vidare och vart du kan vända dig.  Hit kan du ringa och vara helt anonym. Exempel på telefonjourer:

Ofta behöver du söka vård

Om du mår mycket dåligt och känner att du inte orkar mer ska du söka hjälp direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112. Det kan vara bra att be någon följa med dig.

Om självmordstankarna inte går över, om du  har svårt att hantera din situation eller om du är deprimeradbehöver du söka stöd och hjälp i vården. Du kan till exempel vända dig till en vårdcentral som kan ge vägledning till vidare hjälp.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Kontakta: Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning

Vuxna

Kontakta: Psykiatrisk öppenvårdsmottagning

Telefonjourer och patient- och anhörigföreningar

Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon. Det finns flera telefonjourer man kan ringa för att få råd, både för barn, unga och vuxna.

Det finns också patient- och anhörigföreningar som man kan kontakta läs mer på 1177.se.

Självmordstankar vanligare än man kan tro

Ibland är livet långt ifrån som man önskar och vill. Vem som helst kan hamna i situationer när tankar på att ge upp infinner sig och då kan döden kännas som en möjlig utväg. Det kan exempelvis handla om att inte leva upp till egna eller andras förväntningar eller att drabbas av något svårt som känns omöjligt att ta sig igenom. Tankar på självmord kan då fungera som en ventil som ger tillfällig lättnad ifrån det svåra. Att må så dåligt att man överväger att ta sitt liv är vanligare än man kan tro.

Ofta går självmordstankarna över efter ett tag och lämnar plats åt andra lösningar. Men i en situation när du mår mycket dåligt och känner stor hopplöshet kan de stanna kvar och bli något du brottas med under en längre tid eller i återkommande perioder. Tankarna blir ett uttryck för att du har det mycket svårt och mår mycket dåligt. Allt kan kännas hopplöst och det kan vara lätt att känna sig värdelös eller övergiven. Kanske har du känslan av ett stort mörker inom dig som ingen annan kan se eller förstå.

Förlust av någon eller något

Tankar på självmord kan ibland komma i samband med en stor förlust. Det kan vara av en närstående eller en relation. Kanske har du varit tvungen att lämna ditt invanda sammanhang, som till exempel ditt hemland eller familj, och upplever en stor tomhet.

I sorgen efter en närståendes död är det inte ovanligt att  under en period känna att det egna livet inte är värt att leva. Det kan handla om skuld över att själv ha överlevt eller rädsla för den tillvaro som väntar. Känslorna hör ihop med det du varit med om och du kan behöva stöd för att orka se att det finns ett liv efter sorgen.

Självmordstankar kan också komma i samband med en personlig kris som till exempel sjukdom, ekonomiska bekymmer eller förlust av arbetet. Kanske upplever du att du  har misslyckats, blivit kränkt eller mobbad.

Ibland kan självmordstankar komma efter att du har varit med om en hemsk händelse som till exempel en olycka, naturkatastrof, blivit misshandlad eller våldtagen.

Ibland svårt att förstår varför

Det går inte alltid att förstå varför självmordstankarna kommer. De finns där utan någon speciell anledning och du kanske känner att du inte ens borde ha dem.

Ibland kan anledningen vara att du ställer höga krav på dig själv. Du kanske tycker att du borde vara stark nog att klara av sociala problem, extremt hög arbetsbelastning eller att leva i en relation som du inte trivs med. Att inte orka leva upp till alla krav kan kännas som ett misslyckande.

Kan höra ihop med en depression

Ofta kan självmordstankar höra ihop med en depression.  Vid nedstämdhet eller stark ångest kan det ibland vara svårt att orka med  händelser som vanligen inte känns påfrestande. Det kan också vara lätt att ta på sig skuld och nedvärdera sig själv som människa. Kanske föredrar du att dra dig undan från andra människor och det kan leda till att du förlorar gemenskap som annars betyder mycket.

Vid stark ångest kan självmordstankarna handla om en önskan att bli fri från ångesten och må bra.

Känslor av skuld eller skam

Att ha självmordstankar eller må psykiskt dåligt kan ge känslor av skuld och skam. Skuld över att inte orka ta tag i sin situation eller en känsla av att vara ensam om att inte klara av sitt liv. Att känna sig svag, misslyckad och maktlös kan leda till skamkänslor.

Du kan behöva hjälp att reda ut vad du själv har ansvar för, vad du bör försöka släppa och vad du kan behöva lära dig att leva med.

Kontakt med andra

Ibland kan det vara bra ett bra stöd att ha kontakt med andra som har liknande erfarenheter. Ett sätt kan vara att  ta kontakt med en patient- eller närståendeförening.

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar nationellt för att minska antalet självmord.

Texten är hämtad från 1177.se, här hittar du mer nyttig information.