Sexuella övergrepp

Vill du höra en personlig berättelse så kan du boka föreläsaren
Li så berättar hon gärna om sina erfarenheter i ämnet.

Sexuella övergrepp

Vad är sexuella övergrepp?

En vuxen, en tonåring eller ett äldre barn får inte göra något sexuellt med ett barn. Om man som barn ändå blir utsatt för något sexuellt av en vuxen eller någon annan kallas det för sexuellt övergrepp. Det är ett brott.

Det kan till exempel vara att den andra personen tar på ens snopp, snippa eller bröst. Det kan också vara att man blir tvingad att ta på den som utsätter en för övergreppet eller ha samlag med den personen. Det kan också vara att man måste suga på den andra personens snopp eller att den andra personen suger på ens snopp eller slickar på snippan. Man kan också bli uppmanad att ta sig själv på snoppen, snippan eller på brösten när den andra personen ser på.

Varför kan det vara svårt att berätta om sexuella övergrepp?

Ibland kan den som utsätter en för övergreppet säga att det bara är på lek eller att man kan få en belöning om man ställer upp. Eller att det som händer är hemligt och att det kan hända något obehagligt om man som barn berättar vad som hänt för någon. Det kan också vara så att man tycker det känns pinsamt och att man skäms, fast det som hänt inte är ens eget fel. Det är viktigt att ändå berätta för en vuxen man litar på om vad som hänt.

Om du är barn och är utsatt för sexuellt övergrepp

Det är aldrig ditt fel

Varför en del gör så här mot barn är svårt att förstå. Det går heller inte att se på någons utseende, kläder eller sätt att vara att det är en person som begår övergrepp

Du bestämmer över din egen kropp. Om någon rör dig på ett sätt som känns obehagligt eller fel har du rätt att säga ifrån. Känns det fel för dig då är det fel, även om den som gör övergreppet säger något annat.

Oavsett om det är någon i din familj, till exempel en förälder eller ett syskon, en annan släkting, en kompis, en bekant eller någon du inte alls känner som gör något mot dig så är det aldrig okej att bli utsatt för sexuella övergrepp. En sak är säker: inget barn och ingen ungdom har ansvaret för vad förövaren gör. Ansvaret för övergreppen är bara personens som gör övergreppet.

Det kan kännas på många olika sätt

Om man har blivit utsatt för sexuella övergrepp kan man reagera på många olika sätt. Ibland kan man känna skuld för det som hänt, trots att det inte är ens eget fel. Kanske tyckte man att det som hände kändes spännande eller bra och känner skuld för det.

Det kan också vara så att man fortfarande tycker om personen som gjorde övergreppet. Men oftast har man andra känslor också, som att man är arg på eller rädd för den personen.

En del kan ha lättare att bli arga medan vissa blir ledsna och vill vara ensamma. Andra kan istället vara rädda för att vara ensamma. En del  kan känna sig upprörda en längre tid efter det att övergreppen har upphört.

Om man har det jobbigt med sina känslor kan det hjälpa att tala med till exempel en psykolog eller en kurator, någon som är van vid att tala med barn och ungdomar om sexuella övergrepp och känslor.

Man kan också börja med prata med en förälder eller någon annan vuxen man litar på.

Hur får man hjälp?

Om du har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp ska du berätta det för en vuxen som du litar på. Det är också viktigt att berätta för en vuxen om du vet eller misstänker att en kompis har blivit utsatt.

Om du inte blir trodd är det viktigt att fortsätta berätta tills du blir tagen på allvar. Vänd sig till en annan vuxen om den som du  först berättade för inte tar dig på allvar.

Sedan kan den vuxne ringa till socialtjänsten eller till någon annan som vet hur man ska gå vidare.

Om man inte känner någon vuxen man kan berätta för kan man ringa till en telefonjour som till exempel

Vad händer när man har berättat?

Ofta får man  berätta för en polis om vad som hänt. Sedan får man också prata med en kurator eller psykolog som är van vid att tala med barn och ungdomar om sexuella övergrepp och känslor, och som kan hjälpa till så man mår bättre. Även om det är jobbigt är det bra att berätta om det man har varit utsatt för. Då kan man få hjälp och efter ett tag må bättre.

Om du är vuxen och misstänker eller vet att ett barn är utsatt

När ska man misstänka att ett barn är utsatt sexuella övergrepp?

Man kan inte se på en person att han eller hon har varit sexuellt utsatt. Ibland kan man märka på ett barns beteende att något bekymrar honom eller henne men man kan inte veta vad. Barnet kanske plötsligt blir oroligt, får mardrömmar, drar sig undan eller börjar undvika vissa personer och platser. Då kan man fråga barnet om han eller hon har varit med om något annorlunda eller skrämmande, eller om det är något särskilt som han eller hon funderar på eller oroar sig för.

Viktigt att anmäla

Alla som arbetar med barn är skyldiga anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Det gäller till exempel personal i skolan, på fritids, inom sjukvården, polisen och kyrkan, och även de som jobbar med barn inom en privat verksamhet.

Privatpersoner och personer som arbetar med ideell verksamhet har ingen anmälningsplikt, men om man misstänker att ett barn far illa bör man anmäla det till socialtjänsten så att barnet kan få skydd och hjälp.

Ibland kan vuxna som misstänker att ett barn far illa välja att inte ingripa, eftersom de inte vet vad de ska göra eller tror att det kan bli värre för barnet om de lägger sig i. Men det är viktigt att tänka på att då kanske barnet inte får någon hjälp alls. För barnets bästa bör man därför anmäla.

Kontakta socialtjänsten

Om ett barn berättar om sexuella övergrepp som barnet självt eller något annat barn varit utsatt för kan man vända sig till socialtjänsten i kommunen där man bor.

Ibland kan det vara svårt att vänta tills socialtjänsten har telefontid och då kan man behöva ringa kommunens socialjour, om sådan finns, eller polisen.

Hjälp och stöd

Kontakta: Hälsocentral, Barnhälsovård, Elevhälsa, Ungdomsmottagning, Novahuset / Föreningen Storasyster

Upplever du problemet akut, kontakta: Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning

Vuxna

Kontakta: Hälsocentral, Socialtjänst

Telefonjourer och patient- och anhörigföreningar

Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon. Det finns flera telefonjourer man kan ringa för att få råd, både för barn, unga och vuxna.

Det finns också patient- och anhörigföreningar som man kan kontakta mer info hittar du på 1177.se.

UMO om sexuella övergrepp

UMO är din ungdomsmottagning på nätet. Här kan du läsa mer om att vara utsatt för sexuella övergrepp, om sexuella övergrepp i familjen och hur man anmäler ett sexuellt övergrepp.

Du kan också läsa om hur man kan hjälpa en kompis och om andras berättelser.
Texten är hämtad från 1177.se, här hittar du mer nyttig information.