Förlossningsdepression – En omvälvande förändring i livet

Att bli förälder är en omvälvande förändring och humöret kan gå upp och ner när man fått barn. Det är ganska vanligt att nyblivna föräldrar blir nedstämda efter förlossningen. Nedstämdheten är övergående, men ibland händer det att man går in i en förlossningsdepression och mår dåligt under längre tid.

Det är också ganska vanligt att man inte känner något särskilt för det nyfödda barnet. Oftast kommer känslorna för barnet med tiden. Om man slutar känna för barnet eller känslorna inte kommer efter en tid, kan man ha fått en förlossningsdepression.

En förlossningsdepression skiljer sig inte från en vanlig depression. Men precis som andra stora omvälvande händelser i livet kan förlossningen göra en mer sårbar. Förlossningsdepressionen kommer oftast inom de första månaderna efter att barnet fötts, men den kan uppträda närsomhelst inom det första året. Orsaken är oklar, men risken ökar om man har bipolär sjukdom eller har varit deprimerad tidigare. Svåra premenstruella spänningar, det vill säga humörsvängningar innan mens kan också påverka.

Ungefär en av tio nyblivna föräldrar får en lättare eller svårare förlossningsdepression. De flesta blir bra inom ett halvår.

Besvär

Om man har en förlossningsdepression är det vanligt att man

  • känner sig nedstämd och extremt trött
  • har svårt att känna glädje inför barnet
  • har skuldkänslor och känslor av hopplöshet
  • får humörsvängningar, ångest och sömnproblem
  • känner stark oro eller till med panik
  • får svårt att koncentrera sig
  • drar sig tillbaka från familj och vänner
  • har tankar om att skada sig själv eller barnet.

Behandling

Det kan hjälpa att må bättre om man får avlastning, att komma ut i friska luften, motionera och äta ordentligt. Det underlättar också att ha fasta rutiner och prata med människor som man känner förtroende för.

Man kan behöva prata om sina känslor med en sjuksköterska eller en psykoterapeut. Ibland kan man även behöva antidepressiva läkemedel.

När ska man söka vård?

Om man känner sig nedstämd över barnet kan man alltid kontakta barnavårdscentralen. Om situationen känns ohanterlig kan man söka vård direkt på vårdcentral eller akutmottagning.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd.

Båda föräldrarna kan bli deprimerade

Graviditeten och förlossningen är en av de mest omvälvande händelserna i livet för bägge föräldrarna. Många har höga förväntningar på hur roligt det ska bli när barnet kommer. Därför är det lätt att bli besviken när det inte känns roligt. Det är normalt och beror på att livet med ett spädbarn innebär dygnetruntservice vilket är en stor omställning.

Som nybliven mamma kan man till exempel bli nedstämd, få humörsvängningar, känna ångest och vara mycket trött. Allt detta är normalt. Om det inte går över, eller blir mycket värre, kan det vara ett tecken på depression. Även som partner kan man bli deprimerad efter att barnet har fötts.

Om den nyblivna mamman är deprimerad ökar även risken för hennes partner att bli deprimerad. Det är viktigt att ta känslorna på allvar eftersom barnets utveckling kan påverkas om föräldrarna är deprimerade.

Depression efter förlossningen kommer oftast inom de första månaderna efter förlossningen, men kan även komma när som helst första året. En förlossningsdepression brukar vanligtvis gå över inom ett halvår. För vissa tar det längre tid.

Orsaker till att man kan må dåligt efter förlossningen

För många föräldrar går graviditeten, förlossningen och tiden därefter tillsammans med barnet bra. För andra kan det vara svårare att glädjas eller känna förtröstan. Det kan bero på problem i relationen, svårigheter med ekonomi eller arbete eller att man tvivlar på sin egen förmåga. Mamman påverkas också av olika hormoner, framför allt östrogen och progesteron. Att man sover mindre än vad man är van vid kan också påverka humöret. Efter förlossningen är det vanligt att man känner sig sorgsen, osäker och att humöret svänger trots att barnet är önskat.

Allt detta är naturligt och ska inte förväxlas med förlossningsdepression.

Baby blues eller förlossningsdepression?

Så många som varannan nybliven mamma blir tillfälligt nedstämd efter förlossningen. Det kallas för baby blues och är inte det samma som en depression. De vanligaste symtomen är humörsvängningar, gråtattacker och ibland ångest och sömnsvårigheter. Baby blues brukar komma två-tre dagar efter att barnet har fötts och går vanligtvis över inom två veckor. Orsaken är inte klarlagd, men det kan bero på att mängden östrogen minskar kraftigt efter förlossningen. En annan tänkbar orsak är att man ofta är utmattad och lider av sömnbrist efter förlossningen.

För många nyblivna föräldrar har anspänningen inför förlossningen varit stor. Det, tillsammans med den stora förändring som det innebär att bli förälder, kan ibland göra att man känner sig otillräcklig.

Vissa kvinnor upplever förlossningen som oväntat dramatisk. Det kan vara svårt att förstå varför förlossningen blev på ett visst sätt. Känslan av att ha förlorat kontrollen kan vara svår att hantera för bägge föräldrarna. Det är inte ovanligt att man kan ha svårt att prata med varandra.

Om känslan av nedstämdhet inte går över och blir värre kan det vara tecken på en begynnande depression. Man bör då söka hjälp. I första hand på BVC, barnavårdscentralen eller på vårdcentralen. I ett akut läge kan man också vända sig till akutmottagningen på ett sjukhus.

Orsaker till depression efter förlossning

Det är sällan kärlek till barnet som saknas när man får en depression efter förlossningen. Även om man älskar sitt barn kan man bli deprimerad. Vanligtvis finns det psykiska eller sociala omständigheter men det kan också finnas fysiska orsaker.

Det kan till exempel handla om att man hade en mycket svår förlossning. Om det blir problem med amningen kan det bidra till en känsla av hopplöshet. Man kan tvivla på sin egen förmåga att ta hand om barnet.

En orsak till att man blir deprimerad är att man inte ville skaffa barn från början eller att stöd saknas.
Konflikter inom familjen kan göra att man känner sig ensam och upplever att stöd saknas. Ekonomiska svårigheter kan också leda till ökad stress.

Om man tidigare har varit deprimerad/har bipolär sjukdom ökar risken för depression i samband med att man blir förälder. Det gäller särskilt om man har haft en svår förlossning.

En annan riskfaktor är om man varit deprimerad redan under graviditeten. Om man har haft mycket svår PMS, det vill säga humörsvängningar innan mens, kan det också öka risken för förlossningsdepression.

Förlossningsdepression kan också bero på rubbningar i sköldkörtelns funktion. Då brukar symtomen på depression komma senare, ungefär två till fem månader efter förlossningen. När man får behandling mot sköldkörtelrubbningarna försvinner även depressionen.

Oftast är det flera olika saker som samverkar och som leder till att man förlorar känslan av sammanhang.

Även partnern kan bli deprimerad

Även som partner kan man bli deprimerad i samband med att barnet föds. Det gäller oavsett om man har haft psykiska besvär tidigare.

Som partner kan man känna ett stort ansvar vilande på axlarna och krav på sig att klara allt. Stressen och tröttheten kan påverka partnern på samma sätt som mamman.

Som partner kan man känna sig utanför när mamman riktar sin uppmärksamhet mot barnet. Man kan bli besviken på hur partnern är som förälder. Det kan bli konkurrens mellan föräldrarna om vem som är den bästa föräldern. Eller så kan man bli arg på sin partner eller på barnet över hur livet har förändrats. En del föräldrar ville skaffa barn men gav sig aldrig tid att tänka igenom vilken stor omställning det innebär. Andra ville inte ha barn från början och mår dåligt av den anledningen.

När man blir förälder kan det dyka upp svåra minnen från sin egen barndom och det kan leda till depression.

Risken att båda föräldrarna blir deprimerade ökar om mamman får en förlossningsdepression. Då får partnern ett mycket större ansvar och kan känna sig maktlös.

Hur vanligt är det?

Det är svårt att säga hur många av alla med spädbarn som får en depression eftersom inte alla söker hjälp. En uppgift som ofta förekommer är att ungefär 8-15 procent får en depression efter förlossningen. Risken är inte större att bli deprimerad när man får barn än vid andra omvälvande faser i livet. Men eftersom en depression riskerar att påverka relationen mellan föräldrarna så kan det ha negativa effekter på barnets utveckling. Därför är det viktigt att söka professionell hjälp, till exempel på BVC.

Man kan behöva stöd

Den första tiden med barn kan vara mycket omtumlande. Som förälder behöver man mycket tid med barnet, men också tid för vila och återhämning.

Om man tidigare har varit deprimerad bör man planera extra mycket lugn och ro vid tiden för barnets födelse. Om man tidigare haft kontakt med psykolog/terapeut kan det hjälpa att träffa honom/henne igen om man känner sig deprimerad.

Att få avlastning så att man kan sova har stor betydelse för att må bättre. Om man tidigare varit deprimerad eller har bipolär sjukdom är det extra viktigt få sova på nätterna. Som mamma behöver man då få extra hjälp på BB. Om man inte har någon anhörig, kan man be personal hjälpa till och ta barnet på nätterna några timmar.

Enkla saker som att komma ut i frisk luft, äta och prata med andra gör att man mår bättre.

Det är inte ovanligt att man får skuldkänslor när man blir nedstämd i samband med att barnet har fötts. Man kan ha höga förväntningar och känna sig misslyckad när det inte blir som man hade tänkt sig. Det kan hjälpa om man vågar prata om saker som kan upplevas som lite känsliga. När man tvivlar på sin egen förmåga i föräldraskapet är det bra att prata med andra som upplevt samma saker. Barnavårdscentralen kan ge bra stöd eller ge råd om vart man kan vända sig.

För en del kan besök av släkt och vänner vara till hjälp medan det för andra innebär ökad stress. Genom att informera i förväg kan man styra bort onödig press under den första känsliga tiden.

Har man haft ansträngande/komplicerad förlossning så kan man få prata igenom den tillsammans med barnmorska/läkare på sjukhuset där barnet föddes.

Som partner kan man förebygga att få förlossningsdepression, genom att sköta om sig själv och våga prata med andra partnern. Det kan också vara bra att prata med någon utomstående som man har förtroende för.

Sjuksköterskan på barnavårdscentralen kan ofta ge stödjande samtal och ge möjlighet för fler besök. Ibland kan det vara bra att prata med en psykolog eller läkare.

De flesta blir bra

När man blir deprimerad i samband med föräldraskap finns det ofta en bakomliggande orsak som bidrar till att utlösa känslan av misslyckande. Det kan handla om sådant som man varit med om tidigare i livet eller att man har en svår livssituation. Det kanske inte alltid går att få behandling för orsaken i sig, men man kan lära sig att leva med den.

För många nyblivna föräldrar är den första tiden också den tuffaste eftersom det är då man är som tröttast och det är då omställningen från det gamla livet till det nya ska ske. De flesta blir bra inom ett halvår efter en förlossningsdepression.

Symtom och diagnos

Nedstämdhet

Symtomen varierar från person till person, men vanligast är att man känner sig nedstämd större delen av tiden och nästan inte kan känna någon glädje alls. Man har svårt att intressera sig för saker som man annars tycker om och kan inte uppbringa någon entusiasm för något. Man orkar inte ta hand om sig själv och kan även ha svårt att orka ta hand om barnet. Det kan också vara så att man har tankar på att skada sig själv eller barnet

Gå upp eller ner i vikt

Det är vanligt att man inte har någon aptit, men det förekommer även att man småäter och därmed går upp i vikt Dessa symtom kan man ha även om man inte är deprimerad eftersom det är vanligt att antingen gå ner snabbt i vikt efter att man har fött, eller att man äter mer än tidigare.

Sömnproblem

Sömnsvårigheter är vanliga. När man är gravid sover man ofta sämre vilket gör det svårt att upptäcka om problemen uppstod efter förlossningen eller redan tidigare. Man kan ha svårt att sova sammanhängande och vaknar även om barnet sover. Det är också vanligt att man är mycket trött och inte har någon energi alls under dagarna.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är helt naturligt att vara trött som nybliven förälder, liksom att man vaknar ofta för att se till barnet.

Bristande självkänsla

Det är vanligt med känslor av skuld eller att man känner sig värdelös. När man tänker på vilka förväntningar man hade och på hur tillvaron skulle bli kan man känna sig misslyckad. Många skäms över sina känslor vilket leder till att man inte vill tala om hur det egentligen är. Vissa kan fundera över om de tycker om sitt barn överhuvudtaget. Det är vanligt att man känner sig mycket orolig för barnets hälsa och att man inte litar till sin egen förmåga att ta hand om det.

Koncentrationssvårigheter

Man har svårt att koncentrera sig och fatta beslut, även i mycket enkla situationer. Det kan också vara svårt att hitta tillräckligt med kraft för att genomföra ens den minsta sak.

Minskad livslust

Om man är deprimerad är det vanligt att ha självkritiska tankar om sitt föräldraskap. Då blir det lätt så att man isolerar sig för att slippa träffa andra och tvingas spela rollen av den duktiga och lyckliga föräldern.

Depression kan försvåra kontakten med barnet

Depression kan vara ett hinder i samspelet mellan barnet och föräldrarna. Om depressionen blir långvarig och det saknas andra vuxna i barnets närhet som kan möta barnets behov, så kan det påverka barnets utveckling negativt. Därför är det viktigt att söka hjälp om symptomen inte försvinner eller om de förvärras.

Relationen till partnern

Det är tyvärr inte ovanligt att relationen till partnern försvåras efter förlossningen. Ofta är man mycket trött. Om man dessutom drabbas av en depression blir hela situationen på gränsen till ohållbar. Man har svårt att lita på sin egen förmåga och är utmattad vilket gör att partnern får dra ett tyngre lass. Man kan ha ångest över att ibland behöva vara ensam med barnet och vilja ha sin partner hos sig mycket mer än vad man hade planerat. Dessutom försöker många att upprätthålla ett sken utåt av att allt går bra eftersom det är vad man tror att omgivningen förväntar sig.

Sviktande självkänsla och sorg efteråt

Om man var deprimerad i samband med barnets födelse är det vanligt att man förebrår sig själv efteråt. Man sörjer över att inte ha kunnat känna någon glädje, att ha missat den första tiden med barnet och funderar på om barnet har tagit skada. Det är vanligt att man inte berättar för någon om hur man mår. Man skäms över att inte ha klarat av föräldrarollen som man hade förväntat sig. Dessa känslor kan väckas till liv nästa gång man väntar barn. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt söka hjälp när man känner sig deprimerad. Det finns bra behandling och goda chanser att bli hjälpt.

Skillnaden mellan vanliga problem och förlossningsdepression

Nästan alla symtom som ingår i en förlossningsdepression kan också vara helt normala. Många nyblivna föräldrar lider av extrem trötthet, sömnlöshet och dåligt självförtroende. Man kan även fundera över om man skulle kunna skada sitt barn. Med andra ord är det vanligt att man känner sig nedslagen utan att för den skull vara deprimerad.

Om man däremot mår dåligt nästan varje dag i mer än två veckor, eller nästan aldrig känner sig glad, kan det vara tecken på depression. En person som den nyblivna föräldern ofta träffar är sjuksköterskan på barnavårdscentralen. Hon eller han kan märka att man till exempel är ovanligt orolig, oftare kommer på kontroll, är mycket trött och har lättare att gråta än andra nyblivna föräldrar.

Symtom när partnern får förlossningsdepression

Partnern kan få samma symtom som den nyförlösta mamman och till exempel bli nedstämd, få ångest och sömnsvårigheter, förändrad aptit, bli trött, få dålig självkänsla och tappa modet. Som partner kan det vara svårt att veta hur man ska hantera sina känslor. Då kan det hända att man lämnar sin familj, i ett försök att bespara dem sin egen ångest.

Hur ställs diagnosen?

Sex till åtta veckor efter förlossningen får man fylla i ett självskattningsformulär – EPDS Edinburgh Postnatal Depression Scale. Formuläret är särskilt utvecklat för att hitta tecken på depression hos nyförlösta och finns på ett 20-tal språk. Tillsammans med sjuksköterskan samtalar man sedan om svaren och om hur man mår. Det är ett bra tillfälle att ta upp och prata om det som man tycker känns svårt. Om man behöver mer hjälp kan barnavårdscentralen förmedla kontakt med en psykolog och en läkare.

Hos läkaren

Hos läkaren får man berätta om hur man har det, ibland tillsammans med sin partner. Läkaren kan använda också ibland använda den självskattningsskala, EPDS som beskrivits ovan, som hjälp att ställa diagnosen.

Vård och behandling

Förlossningsdepression behöver behandlas

Det är viktigt att man får stöd och eventuell behandling så tidigt som möjligt för att underlätta relationen med barnet, inte förlora självkänslan och inte relationen till en eventuell partner försvåras.

När bör man söka hjälp?

Den första tiden efter förlossningen upplever många att de lever i ett kaos som efter hand blir bättre. Om situationen fortsätter att kännas svår att hantera, om man känner att livslusten inte är lika stor som förut eller om man är orolig för att man skulle kunna skada sig själv eller barnet, ska man söka hjälp.

Det kan vara bra att prata med sjuksköterskan på barnavårdscentralen. Hon eller han har vanligtvis stor erfarenhet av de problem som nyblivna föräldrar kan ha. På vissa barnavårdscentraler kan sjuksköterskan erbjuda stödsamtal. Barnavårdscentralen kan också ge råd om vart man kan söka sig vidare.

För många är det tillräckligt att få prata med någon som förstår hela situationen och som ger stöd och råd. Man kan behöva flera samtal med en sjuksköterska eller en terapuet.

Andra behöver få träffa en läkare. Enklast är att kontakta vårdcentralen. Om depressionen blir akut sämre ska man kontakta närmaste psykiatriska mottagning.

Partnern kan också behöva söka hjälp

Som partner kan man ibland ha svårare för att sätta ord på sina känslor och söka hjälp, särskilt när man förväntas vara ett stöd för den som har fött barnet. Det kan känns extra tungt för att man känner sig väldigt ensam om sina problem eftersom det sällan talas om att även partnern kan drabbas av förlossningsdepression. Partnern kan söka hjälp hos den mödravårdscentral som man tidigare har varit i kontakt med och vissa MVC har särskilda grupper för nyblivna föräldrar. Man kan också kontakta en läkare på vårdcentralen som kan förmedla kontakt med den psykiatriska vården i det område där man bor om det behövs.

Hur relationen mellan de nyblivna föräldrarna ser ut är viktigt för hur man gemensamt klarar av livet med ett litet barn. Om man fungerar bra tillsammans och kan prata med varandra underlättar det när den ena parten inte mår bra.

Vad kan man själv göra för att må bättre?

En av de absolut viktigaste sakerna för att må bättre är att sova ut. Om man får sova ordentligt åtminstone ibland är det ofta lättare att se mer positivt på tillvaron. Det är bra att tänka på att ingen är perfekt och att man inte blir en bra och erfaren förälder över en natt. Det får ta tid.

Det är bra om man kan få hjälp med vardagens praktiska sysslor. Man måste också våga be om hjälp, även om man anser att man bör klara allting själv. Det kan handla om små eller stora saker. Att få prata med en annan vuxen, att någon lagar mat, att en annan vuxen är med barnet. Att försöka härda ut på egen hand när livet känns jobbigt leder ofta till att situationen förvärras.

Man bör försöka att upprätthålla någon form av vanlig tillvaro. Det är bra att gå ut i friska luften varje dag, äta ordentligt och sköta om sig själv på samma sätt som man brukar göra, till exempel att tvätta håret och andra enkla saker som hjälper till att hålla kvar den vanliga vardagen. Det är bra att försöka träffa människor och göra saker som man brukar tycka är roliga. Motion är bra för de allra flesta och hjälper mot nedstämdhet.

Prata med människor som kan lyssna och som vill förstå. Våga säga hur det känns. Det är mycket vanligare än vad många tror att man är nedstämd. Det är viktigt att även partnern är införstådd med hur det känns. Sätt gränser. Gör bara de saker som är bra för den nya familjen och tacka nej till sådant som är krävande eller som inte känns bra.

Som närstående är det viktigt att komma ihåg att den som är deprimerad lider av att inte kunna känna glädje över sitt barn.

Samtalsterapi

Man kan behöva samtalsterapi. Då träffar man antingen en sjuksköterska eller en läkare som har psykoterapeututbildning, eller en psykolog eller en kurator vid flera tillfällen och pratar om det som känns svårt.

Det är bra om barnet inte är med eftersom det är viktigt att få ägna tiden åt sina egna känslor. Man kan få tillfälle att sortera sina tankar och ibland hitta lösningar. För många kan det även kännas skönt att få berätta vad man tänker på utan att behöva oroa sig för att det låter hemskt, eller att man ska bli överöst med en massa goda råd. Oftast har man själv förmågan att hitta lösningar, men man kan behöva hjälp på vägen. Det kan också betyda mycket att höra att man inte är ensam om att tänka som man gör.

Läkemedel

Tidigare har gravida och ammande kvinnor inte rekommenderats antidepressiva läkemedel eftersom de ansågs kunna skada barnet. Den rekommendationen har ändrats eftersom det nu för tiden finns läkemedel med färre biverkningar. Det finns läkemedel där det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken i så liten mängd att det är osannolikt att barnet påverkas om man följer doseringsanvisningarna. Dessutom anses riskerna med att man är deprimerad som mamma vara större än risken för eventuell påverkan på barnet. Många gravida och ammande kvinnor vill överhuvudtaget inte ta läkemedel eftersom de är oroliga för sina barn. Om läkaren har konstaterat att man är deprimerad och skulle kunna må bättre av antidepressiva läkemedel är det av omsorg om både mamman och barnet. Ofta får man läkemedel i kombination med stödjande samtal.

Mer information

Lästips

Moderslycka: vart tog glädjen vägen? En mammas berättelse om depression efter förlossningen.

Helena Askén

SKL Kommentus Media, 2012

Gravid

Anne Deans

Albert Bonniers förlag, 2005

Baby blues

Pia Hintze

Wahlström & Widstrand, 2001

Down Came the Rain: My Journey Through Postpartum Depression

Brooke Shields

Texten är hämtad från 1177.se, här hittar du mer nyttig information.