Hem

3 av 4 har erfarenhet av psykisk ohälsa

Trots det pratar man inte om det i samhället – det är ett tabu

Vi vill prata om det!

 

Vi föreläser & utbildar med egen erfarenhet eller som anhörig

Brobyggarna föreläser om psykisk ohälsa utifrån egenupplevd erfarenhet och kunskap. Vi erbjuder föreläsningar som berikar, antingen med egen erfarenhet eller som närstående och har även utbildningar för dig. Vill du veta mer om det så klickar du på Om Brobyggarna. Vårt övergripande syfte är att sprida kunskap och erfarenheter om psykisk ohälsa utifrån egenupplevda situationer genom unika livsberättelser.

Modellen bygger på två varianter nämligen att ge utbildning och/eller föreläsning. Båda alternativen syftar till ett ömsesidigt lärande för alla närvarande. Brobyggarna arbetar alltid två och två där en är mer aktiv som föreläser vid tillfället och den andra är mer sidekick, stöd åt sin medarbetare. Exempel på uppgifter för sidekick kan vara att ta ansvar för tiden, bensträckare, frågestund eller att rycka in om det behövs. Likaså svara på eventuella frågor utifrån sin egen situation.

 

Nästan alla har erfarenheten och alla kommer i kontakt med psykisk ohälsa

3 av 4 har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Trots att det är så vanligt är tystnaden kompakt, särskilt på våra arbetsplatser. Därför tycker vi att det är viktigt med kunskap, eftersom den kan minska rädslan och fördomar kring psykisk ohälsa.
Brobyggarna att erbjuder föreläsningar och cirklar. För mer information om bokning kontakta oss (info@brobyggarna.net). Dela gärna med dig av bra kunskap genom vår folder som du hittar här samt närståendecirkeln. Tillsammans gör vi skillnad!

Brobyggarhistorier:
”Har lärt mig att det är professionellt att gå ur sin profession.” säger en landstingsanställd som lyssnat på Brobyggarna

Har du några frågor eller funderingar?
Tveka inte att kontakta oss klicka här!