Olika kriser kan hända i en människas liv, här listar vi kriser som människor kan drabbas av och som man kan behöva hjälp och stöd med.

Alkohol droger och riskbruk

Dödsfall

Mobbning, kränkning och lika behandling

Sexuella övergrepp

Självkänsla

Självmordstankar

Sömnsvårigheter

Sorg

Spelberoende

Stress

Våld och övergrepp