Hem » Föreläsare

Anneli

Anneli Rosenqvist

Jag föreläser för att:

Återhämtning från svår psykisk ohälsa – psykosliknande tillstånd, OCD, PTS, panikångest. Mångfald i arbetslivet/arbetslivsinriktad rehabilitering/att motverka psykisk ohälsa på arbetsplatser. Min föreläsning handlar om hur det är att leva med bipolärt tillstånd och att komma vidare efter en sjukskrivning.

Jag föreläser om:

ADHD/impulsgenombrott

Anette

Anette Nöteberg

Jag föreläser för att:

Sprida kunskap och minska fördomar hos både allmänhet och yrkesverksamma. Hon betonar vikten av ett bra bemötande inom vården och ger exempel från sina egna erfarenheter.

Jag föreläser om:

Föreläser om hur livet har sett ut från barndomen tills idag. Men även perspektivet hur det kan vara att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa.
Har bakgrund som enhetschef inom äldreomsorgen, hennes diagnoser är OCD (Tvångssyndrom), Bipolär sjukdom, Borderline och ADHD. Anette har 20 års erfarenhet inom Psykiatrin och de senaste 15 åren inom Psykiatrins slutenvård.
Anpassar föreläsningarna efter målgruppen.

Caroline

Caroline Dyrshagen

Jag föreläser för att:

Allt för att försöka vara en så pass stark megafon som möjligt.
För den utsatta grupp som vi psykiskt funktionshindrade utgör!

Jag föreläser om:

Att vara en anhörig, uppvuxen med en mamma med schizofreni och tvångstankar!
Jag är en brukare med många och långa år inom psykiatrin.
Tvångsvård, behandlingshem och diverse diagnoser!
Jag är en f.d. missbrukare som sett satan flina mot mig genom metaamfetaminets nät! Jag berättar detta, och än mer!

Gunilla

Gunilla Stieng

Jag föreläser för att:

Det är viktigt att sprida information och kunskap om ADHD. Gunilla varvar oftast de personliga berättelserna med fakta och strategier och anpassar föreläsningarna efter målgruppen.
Hon fick sin ADHD-diagnos när hon var 46 år gammal. Gunilla har tre barn, varav två har ADHD. Hon är aktiv i föreningen Attention där hon flera somrar varit funktionär på deras läger för vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Hon betonar vikten av att lyfta fram alla positiva sidor med att ha ADHD. Att hitta lösningar för att kompensera sina funktionsnedsättningar.

Jag föreläser om:

Om hur ADHD har påverkat hennes liv och hur familjelivet kan se ut när man har barn med ADHD. Hon har också många års kamp mot mat- och träningsmissbruk.

Gunnel

Gunnel Bonthron

Jag föreläser för att:

Jag vill medverka till att ta bort fördomar.
Se Individen, deras möjligheter men också begränsningar.

Jag föreläser om:

Jag föreläser utifrån närståendeperspektivet
då jag har en dotter som lever med psykiska funktionsnedsättningar.
Vår kamp för att få den vård och omsorg hon behöver.
Den har hon idag, detta gjorde vår frigörelse möjlig
och vi kan nu leva våra egna liv.

Joakim

Joakim Hammar

Har erfarenhet av att ha tagit emot vård för psykisk ohälsa.
Föreläser för att öka kunskap om psykisk ohälsa i samhället och för att minska fördomarna i samhället.

Jag föreläser om:

Vad det innebär att ha Aspergers syndrom i föreläsningen ”Ur mina asperger upplevelser”, en psykisk ohälsa. Generaliserad ångestsyndrom, OCD (Tvångstankar och tvångshandlingar), min psykos och om min ensamhet.

Johanna

Johanna Hildingsson

Jag föreläser för att:
Föreläser för att öka kunskaperna kring psykisk ohälsa för att minska de negativa attityder som finns i samhället.
Jag föreläser om:
Föreläser om mitt liv med självskadebeteende, ätstörning, depression och ångest. Om den hjälp jag fick för att ta mig ur detta. Fokus ligger på mig som barn och ung med självskadebeteende.

John

John Johansson

Jag heter John Johansson. För ungefär 4 1/2 år sedan hade jag nått en punkt där jag inte ville leva längre. Eller för att vara mera exakt, jag kände mig inte värd det.
För att göra historien lite kortare har jag sen dess fått hjälp och jag har lyckats hitta min egen styrka.
Jag vill använda mina erfarenheter för att både stötta de som upplever liknande situationer och även rädda liv.
Jag föreläser för att kunna inspirera och visa att även när man når botten går det att komma upp! Jag föreläser om självkänsla, om destruktiva relationer (eftersom jag själv genom- och överlevt en), självmord och Asperger.
Det är en mycket omvälvande resa att göra. Från att inte vilja leva till att vilja inspirera andra att välja livet, men det har blivit min mission. Så jag hoppas på ett fint samarbete.

Malin

Malin Pettersson

Jag föreläser för att:
Jag har mycket erfarenhet av att ta emot vård för psykisk ohälsa. Har också stor erfarenhet av hur det är att ha psykisk ohälsa. Har märkt att det finns mycket fördomar i samhället kring detta. Min förhoppning är att vi genom att bli fler som vågar prata öppet om det ska kunna minska dessa fördomar. Kan sedan någon av mina upplevelser hjälpa en enda person så är det värt mycket.
Jag föreläser om:
Att ha ätstörning, depression. Att vara inlagd på psyk och tankar kring det. Jag berättar också om vad som hjälpt mig.

Maria

Maria Samsand

Jag vill hjälpa andra att finna styrkan att fortsätta kämpa då ens tro kan vara så avgörande/betydelsefull. Psykisk hälsa är något som bör uppmärksammas mer.
Jag föreläser om:
Hur det är att må dåligt psykiskt då vuxenvärlden inte gjorde sitt yttersta hur mycket jag än försökte. Jag fick klara mig själv. Den som verkligen lyssnade var Gud genom att sända mig sina änglar.

Nathalie

Nathalie Strand

Jag föreläser om det nya livet som började efter att jag drabbats av min första panikångestattack.
Genom fördomar, rädsla, hat och ensamhet.
Min väg till att söka hjälp, när jag gick ut offentligt i media med min ångest. Hur viktigt det är att lyssna till sina behov, och till livet jag lever med min ångest idag.

Peter

Peter Johansson

Jag föreläser för att:

Föreläser för att sprida kunskap och förståelse för människor med funktionsnedsättning. Jag föreläser om ADHD/impulsgenombrott

Jag föreläser om:

ADHD/impulsgenombrott

Ursula

Ursula Mueller

Jag vill hjälpa andra att finna styrkan att fortsätta kämpa då ens tro kan vara så avgörande/betydelsefull. Psykisk hälsa är något som bör uppmärksammas mer.

Jag föreläser om:

Hur det är att må dåligt psykiskt då vuxenvärlden inte gjorde sitt yttersta hur mycket jag än försökte. Jag fick klara mig själv. Den som verkligen lyssnade var Gud genom att sända mig sina änglar.

Li

My Lerman

Jag föreläser för att informera folk om psykisk ohälsa hur man har blivit bemötande i vården och bland allmänheten

Min föreläsning handlar om uns-ätstörning, sexuellaövergrepp, intoxer hur jag insåg att jag måste sluta, min asperger och depression

Carla

Carla Suing Perez De Arce

Jag har förmånen att vara helt blind sedan födseln. Jag har ca 10 års
erfarenhet av Anorexia Nervosa och varit frisk i ca 9 år. Jag
genomgick behandling med traditionell metod på Lunds ätstörningsenhet
under flera år med återfall och behandlades tillslut utomlands i 3,5
år enligt Montreux-modellen av den kanadensiska Ätstörningsexperten
Peggy Claude-Pierre, författaren till boken ”Ätstörningarnas hemliga
språk”. Jag har varit frisk utan återkommande återfall i ca 9 år sedan
dess och lever ett uppfyllande och tacksamt liv. Jag har föreläst vid
andra mindre evenemang både i Sverige och utomlands. Min passion är
att inspirera andra och min förhoppning är att min erfarenhet och
livshistoria ska sprida hopp och tröst.

Elin Lindgren

Jag heter Elin Lindgren.

Mitt hjärta är en viktig kompass i mitt liv.

Min föreläsning.

Depression och två kärlekar med biverkningar.

Handlar om hur det är att må psykiskt dåligt, stundvis inte vilja leva och hur lätt det är att börja missbruka medicin, i mitt fall alvedon.

Den är djup, ärlig och komisk precis som jag själv.